Zásady ochrany osobných údajov

Tento dokument popisuje proces zhromažďovania a spracovania používateľských dát spoločnosti
Szumisie sp. z o. o. so sídlom v Jamno 73B, 99-400 Lowicz vo svojej mobilnej aplikácii
„myHummy“, k dispozícii v Obchode Google Play a Apple Appstore.
Aplikácia „myHummy“ neobsahuje žiadne údaje o používateľoch, ktoré by mohli byť použité na
jednoznačnú osobnú identifikáciu: vrátane telefónnych čísiel, e-mailových adries, účtov
sociálnych sietí alebo fotografií. Aplikácia „myHummy“ navyše nevyberá žiadne dáta, ktoré by
mohli byť použité na identifikáciu presných geografických informácií svojich používateľov.
Aplikácia „myHummy“ používa analytický systém Firebase, ktorý poskytuje spoločnosť Google,
prostredníctvom ktorého určení zamestnanci spoločnosti Szumisie sp. z o. o. môžu získať
nasledujúce používateľské informácie: počet používateľov aplikácie; ako každý používateľ
interaktívne pracuje s aplikáciou; približné geografické umiestnenie používateľa a; technické
údaje zariadenia, na ktorom je aplikácia nainštalovaná. Firebase Analytics neumožňuje
identifikáciu jednotlivých používateľov.

Designed by Visuala.pl logo Visuala Lab