Politika ochrany súkromia a využívania súborov cookies:

 1. Obchod myHummy.sk automaticky nezhromažďuje žiadne informácie, s výnimkou informácií obsiahnutých v súboroch cookies.
 2. Súbory cookies predstavujú dátové informácie, predovšetkým textové súbory, uchovávané v koncovom zariadení používateľa obchodu a sú určené na využívanie internetových stránok obchodu. Cookies zvyčajne obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na koncovom zariadení a unikátne číslo.
 3. Subjektom, ktorý na koncovom zariadení používateľa obchodu umiestňuje súbory cookies a má k nim prístup, je prevádzkovateľ obchodu.
 4. Súbory cookies sa využívajú na účely:
 1. prispôsobenie obsahu internetových stránok obchodu používateľovým preferenciám a optimalizácia využívania internetových stránok; predovšetkým tieto súbory umožňujú rozpoznať koncové zariadenie používateľa obchodu a príslušne zobraziť internetovú stránku, prispôsobenú individuálnym potrebám;
 2. vytvorenie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, akým spôsobom používatelia obchodu využívajú internetové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
 1. V rámci obchodu sa používajú dva zásadné druhy súborov cookies: „dočasné“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Dočasné“ cookies sú krátkodobé súbory uchovávané v používateľovom koncovom zariadení do okamihu opustenia internetovej stránky alebo vypnutia programu (internetového prehliadača). „Trvalé“ cookies súbory sa uchovávajú v používateľovom koncovom zariadení po dobu uvedenú v parametroch súborov cookies alebo do doby, kým ich používateľ neodstráni.
 2. V rámci obchodu sa používajú tieto druhy súborov cookies:
 1. „nevyhnutné“ súbory cookies, ktoré umožňujú využívať služby dostupné v rámci obchodu, napr. overovacie súbory cookies, používané pre služby vyžadujúce overenie v rámci obchodu;
 2. súbory cookies, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti, napríklad využívané na zisťovanie zneužitia v oblasti overovania v rámci obchodu;
 3. „výkonnostné“ súbory cookies, ktoré umožňujú zber informácií o spôsobe využívania internetových stránok obchodu;
 4. „funkčné“ súbory cookies, ktoré umožňujú „zapamätanie“ používateľových nastavení a personalizáciu rozhrania, napr. v oblasti zvoleného jazyka alebo regiónu, z ktorého používateľ pochádza, veľkosť písma, vzhľad internetovej stránky atď.;
 5. „reklamné“ súbory cookies, ktoré umožňujú dodať používateľom reklamné obsahy prispôsobené ich záujmom.
 1. V mnohých prípadoch program slúžiaci na prezeranie internetových stránok (internetový prehliadač) vo svojom východiskovom nastavení umožňuje uchovávať súbory cookies v používateľovom koncovom zariadení. Používatelia obchodu môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa súborov cookies. Tieto nastavenia možno zmeniť predovšetkým tak, že zablokujú automatické nakladanie so súbormi cookies v nastavení internetového prehliadača alebo budú zakaždým informovať o ich umiestnení do počítača používateľa obchodu. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania so súbormi cookies sú k dispozícii v nastavení programu (internetového prehliadača).
 2. Prevádzkovateľ obchodu informuje, že obmedzenie využívania súborov cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na internetových stránkach obchodu.
 3. Súbory cookies umiestnené v koncovom zariadení používateľa obchodu môžu využívať tiež zadávatelia reklamy a partneri obchodu, ktorí spolupracujú s jeho prevádzkovateľom.
 4. Viac informácií o súboroch cookies je k dispozícii v sekcii „Pomoc“ v menu internetového prehliadača.

Designed by Visuala.pl logo Visuala Lab